Mud Motor

Mud Motor

  • Horisontal retningsbestemt boreslammotor

    Horisontal retningsbestemt boreslammotor

    Nedihullsmotor er et kraftboreverktøy med positiv forskyvning nedihull, som drives av borevæske og dekker væsketrykket til mekanisk energi.Slamstrøm fra utløpet av slampumpe strømmer gjennom en omløpsventil inn i motoren.Denne strømmen produserer trykktap mellom innløp og utløp av motoren for å skyve motoren som roterer rundt statorens akse, og overfører deretter rotasjonshastighet og dreiemoment til borkronen ved hjelp av universalaksel og drivaksel for å implementere brønnoperasjonen.
    LANDRILL kan levere mange typer slammotorer for å møte kundenes forskjellige boreforhold.