Kveilet rør Bop

Kveilet rør Bop

  • Spiralrør

    Spiralrør

    strippermontering Coiled Tubing BOP er en nøkkeldel i brønnloggingsenheter, og den brukes hovedsakelig til å kontrollere trykket ved brønnhodet under prosessen med brønnlogging, brønnoverhaling og produksjonstest, for å effektivt unngå utblåsning og for å realisere sikker produksjon. En coiled tubing BOP er sammensatt av quad ram BOP og stripper Assembly. FPH-ene er designet, produsert og inspisert i samsvar med API Spec 16A og API RP 5C7. Motstanden mot spenningskorrosjon fra Hydrogen Sulphide ...